Snart kan protein från skogen användas som fiskfoder

Snart kan protein från skogen användas som fiskfoder

Fiskfoder består ofta av fisk- eller sojamjöl. Det är inte hållbart när produktionen av odlad fisk ökar. RISE Processum har utvecklat en metod för att göra fiskfoder av hållbara proteinkällor från skogen. Nu knyter företaget samman aktörer så att produktion av fiskfoder baserad på skogsråvara kan bli verklighet.

Research Institutes of Sweden AB, RISE, är ett svenskt statligt forskningsinstitut, som samverkar med universitet, näringsliv och samhälle för innovationsutveckling och hållbar tillväxt. RISE Processum är dotterbolag i RISE-koncernen.

– Vi har under de senaste åren utvecklat en metod för att ta fram så kallat single cell protein ur skogsråvara. Nu tar vi nästa steg i utvecklingen av fiskfoder tillverkat av restprodukter från skogsindustrin genom att knyta ihop aktörer längs hela värdekedjan, säger Yvonne Söderström Nordin, projektledare på RISE Processum.

För att vi ska möta de globala hållbarhetsmålen måste nya livsmedelskällor utvecklas. Laxuppfödnings-industrin är en sektor som planerar att öka sin produktionskapacitet, men tillväxten är inte hållbar om den odlade fisken matas med soja- eller fiskmjöl. Hållbara proteinkällor behövs. Ett nyframtaget exempel är single cell proteiner (SCP), producerade av skogsbaserade sockerarter.

Protein tillverkat av restprodukter

Fiskfodret sluter den hållbara cirkeln i och med att råvaran består av restprodukter, såsom grenar, toppar och andra sidoströmmar som tidigare inte använts på liknande sätt.

– Vi ser att intresset för att hitta alternativa och hållbara foder har ökat de senaste åren. Arbetet med att framställa single cell protein ur skogsbiomassa har visat goda resultat och nu arbetar vi för att kunna ta ytterligare steg mot kommersiell produktion, säger Mihaela Tanase-Opedal, projektledare på RISE norska dotterbolag RISE PFI

Det internationella projektet FISK ska driva på utvecklingen och knyta samman aktörer från olika industrier. Projektet är ett samarbete mellan forskare på RISE i Sverige och Norge, samt aktörer från både skogs- och havsbruksnäringen. Vilket skapar en värdekedja från skog till bord.

Skogsföretag kan få ny marknad

Projektet ska medverka till att skogsindustriella företag, mindre företag eller tjänsteföretag i anknytning till industrin får en ny avsättning av sina produkter och att fiskodlingsnäringen får tillgång till en ny hållbar proteinkälla. Syftet är att skapa tillräckligt underlag för ett investeringsbeslut i produktion av SCP.

– Det ska bli spännande att få arbeta med intressenter från hela värdekedjan från skog till fiskfoder. Att få sy ihop det här till något som är både ekonomiskt hållbart och miljömässigt viktigt, säger Yvonne Söderström Nordin.

Råvaran till produktion av SCP är både surlut från bioraffinaderiprocessen och grenar och toppar, så kallad GROT. Possessum ska nu testa hur SCP påverkar fiskhälsa, samt göra tester av produktkvalitet, miljöpåverkan, nya foderingredienser och produktionsteknologi. Projektet FISK ska även arbeta med affärsutveckling av  SCP-foder och ta fram en affärsmodell.

Av: Maria Nordholm, Källa: RISE

 

Läs också

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar