Maxvikten för lätta gaslastbilar kan öka

Maxvikten för lätta gaslastbilar kan öka

Nu öppnar regeringen för att öka maxvikten på lätta gaslastbilar. Det har Energigas Sverige, tillsammans med 2030-sekretariatet, Bil Sweden och Transportföretagen, nyligen hemställt om. Transportstyrelsen får i uppdrag att utreda frågan.

Enligt nuvarande körkortslag får en lätt lastbil ha en totalvikt (inklusive last) på högst 3 500 kilo för att framföras med B-körkort. Lätta lastbilar som drivs av alternativa bränslen väger mer än dem som drivs av traditionella bränslen. Det innebär att lastvikten minskar för lätta lastbilar som drivs av alternativa bränslen, eller att föraren måste ha C-körkort.

– Det är mycket bra att regeringen nu agerar i den här frågan. Den nuvarande maxvikten för B-körkort hindrar omställningen till förnybart. En ändring av körkortsreglerna kommer innebära att fler åkerier kan välja lätta lastbilar som drivs med exempelvis biogas eller vätgas – det är mycket positivt för både klimatet och luftkvaliteten i städer, säger Maria Malmkvist, vd för branschorganisationen Energigas Sverige.

Uppdraget innebär att Transportstyrelsen ska utreda förutsättningarna för att med B-körkort köra fordon med en totalvikt på 3 500–4 250 kilo och som drivs med alternativa drivmedel, som el, vätgas eller biogas. I uppdraget ingår att analysera konsekvenserna av en sådan ändring och fokus läggs på trafiksäkerheten.

Läs också

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar