Ingen förlängd skiftestid av däck i vår – stor besvikelse i branschen

Ingen förlängd skiftestid av däck i vår – stor besvikelse i branschen

 I ett öppet brev till Transportstyrelsen ställer sig företrädare för branschorganisationerna Däckspecialisternas Riksförbund och Motorbranschens Riksförbund frågade till hur Transportstyrelsen kan ha uppfattningen att Covid-19 är mindre riskfylld nu än i april 2020.

Både samhället och branschen är fortfarande ytterst påverkade av coronapandemin, och ser ingenting som tyder på att läget skulle vara märkbart förbättrat om en månad. Tvärtom innebär den nya pandemilagen tuffare restriktioner och just nu syns oroväckande tendenser till en tredje våg. Alla som jobbar med däckskiften står därmed inför en extrem utmaning att på ett tryggt och säkert sätt inom ramen för smittskyddsrestriktionerna genomföra vårens skiftesperiod.

Kräver ytterligare förklaringar

Till skillnad från våren 2020 har det bland annat införts nationella krav om ett begränsat antal som samtidigt får vistas på en yta och hårdare krav på familjeisolering vid sjukdomsfall i familjen. Hela branschen som jobbar med däckskiften kräver ytterligare förklaringar hur Transportstyrelsen anser att det är praktiskt möjligt att under samma period skifta lika många däck men med nya och hårdare restriktioner att förhålla sig till.

Hårdare restriktioner nu

– Jag har hittills inte stött på någon i branschen som förstår Transportstyrelsens ställningstagande. För det första finns det inga signaler från regeringen om att samhället kommer att fungera som vanligt redan i april. För det andra är restriktionerna hårdare nu än förra våren. DRFs medlemsföretag är frustrerade och oroliga inför kommande skiftesperiod. Tiden är allt för snålt tilltagen i vanliga fall och nu blir situationen ännu värre, säger Anna Ljungdell, ordförande i Däckspecialisternas Riksförbund (DRF).

En redan ansträngd period

Skiftesperioden är redan innan coronapandemin en mycket ansträngd period med en stor negativ påverkan på verkstädernas arbetsmiljö, inte minst säkerheten.

– Redan innan coronapandemin var uppgiften att på ett arbetsmiljömässigt bra sätt skifta hjul på ca 2 miljoner fordon på 14 dagar omöjlig. Med pandemin för vi in ytterligare parametrar så jag förstår inte varför man från myndigheterna inte vill förlänga perioden på samma sätt som man gjorde förra året, säger Tommy Letzén, VD Motorbranschens Riksförbund (MRF).

Omvärdera ställningstagandet

Fordons-, bilverkstads- och däckbranschen känner en enorm oro att hinna utföra alla skiften inom ramen för smittskyddsrestriktionerna om inte perioden förlängs. Med respekt och med hänsyn till hela samhället, i synnerhet de främst berörda, är det nuvarande beslutet allt annat än praktiskt möjligt. Transportstyrelsen uppmanas därmed att omvärdera sitt ställningstagande och återupprepa undantaget från 2020.

 

 

 

 

 

Källa: Däckbranschen Sverige

 

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar