Bra start på året för Cranab

Bra start på året för Cranab

Det är en stark början på året för Cranab som har sin största orderingång på länge. Efterfrågan är stor på alla produktsegment och företaget har och kommer behöva utöka personalstyrkan. ”Vi ser att det är en jämn fördelning i efterfrågan i alla våra segment. Just nu drar det bra på alla våra produktområden”, säger Anders Strömgren, VD Cranab AB.

Orderstocken är mer än dubbelt så stor jämfört med för ett år sedan, genererad av den starkaste orderingång Cranab haft på länge. Efterfrågan gäller hela produktsortimentet som innefattar kranar till skogsmaskiner och timmerbilar, gripar samt buskröjare och företaget ser nu positivt på framtiden efter en kämpigare tid.

Över förväntan

– 2020 var ett väldigt svårt år för oss där alla våra planer omkullkastades av Covid-19. Vid halvårsskiftet stabiliserade sig marknaden och vi började planera för att saker skulle förbättras men utvecklingen det senaste kvartalet har överträffat alla våra förväntningar, säger Anders Strömgren, VD Cranab AB.

Utökat personalstyrkan

Den ökade orderingången ger ett ökat behov av produktionskapacitet. Sedan årsskiftet har Cranab utökat personalstyrkan med cirka 20 personer i olika former. Sannolikt fortsätter behoven av förstärkt produktionskapacitet.

– Det är jätteroligt och vi kommer behöva personal över hela linjen. Vi kommer ha behov av både svetsare, CNC-operatörer, montörer och logistik-personal, säger Lars Rudolfsson, Produktionschef Cranab AB.

 

 

 

Källa: Cranab

Läs också

ANNONS ▼

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar