Ny data från fjällskogen gör skogsstatistiken komplett

Ny data från fjällskogen gör skogsstatistiken komplett

Med inventeringsdata från all fjällskog är underlaget för statistik om hela Sveriges skogsmarksareal för första gången komplett. Årets inventering visar att tillväxttakten totalt sett fortsätter att minska sedan rekordåren runt 2012.

– Statistiken om den produktiva skogsmarksarealen omfattar data från Riksskogstaxeringens start 1923. Med början 2016 inventeras all trädklädd mark, varför vi nu även kan presentera statistik om all skogsmark i Sverige enligt FAO:s internationella definition, säger Jonas Fridman, programchef, Riksskogstaxeringen, SLU Umeå.

Det totala virkesförrådet i Sverige är 3,6 miljarder skogskubikmeter, varav 3,5 miljarder finns i skogsmark, där all fjällskog nu är inkluderad, och 3,3 miljarder i produktiv skogsmark. Det visar SLU Riksskogstaxeringen som idag publicerar årlig officiell statistik.

Tillväxttakten planar ut

Årets statistik visar att virkesförrådet i den svenska skogen ökar, men att tillväxttakten fortsatt minskar i förhållande till tillväxtnivåerna runt 2012. Orsakerna är främst höga nivåer av avverkning och naturlig avgång, det vill säga att träd dör av andra orsaker än avverkning, exempelvis vid stormar och insektsangrepp.

– När vi detaljgranskar underlaget för tillväxtberäkningarna ser vi glädjande nog en återhämtning av trädens tillväxt i södra Sverige efter den mycket torra sommaren 2018, konstaterar Jonas Fridman.

Temaavsnitt om fjällskogen

Temaavsnittet i Skogsdata 2021, Fjällskogen, presenterar resultat baserat på den inventering av fjällskogen som inleddes 2016.

Ovan gränsen för fjällnära skog finns 3 miljoner hektar skogsmark varav drygt 1 miljon hektar är produktiv. De största arealerna av fjällnära skog finns i Norrbotten.

– Av hela Sveriges virkesförråd finns cirka 6 procent i fjällskogen och här ökar virkesförrådet med cirka 1 procent årligen. Fjällskogen innehåller också mycket död ved, nästan 300 miljoner kubikmeter, vilket motsvarar 15 procent av all död ved i Sverige, säger Sören Wulff, miljöanalysspecialist på Riksskogstaxeringen.

 

Direktlänk till Skogsdata 2021 hittar du här:

https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/rt/dokument/skogsdata/skogsdata_2021_webb.pdf

 

 

 

Källa: SLU

Läs också

ANNONS ▼

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar