Utbetalningar av klimatbonus pausas

Utbetalningar av klimatbonus pausas

Transportstyrelsen pausar utbetalningarna av klimatbonusar till dess att nya pengar har tillförts. De 2,91 miljarder kronor som myndigheten tilldelats är i det närmaste slut.

Den som köper en ny bil med ett koldioxidutsläpp på högst 60 g/km vid blandad körning är berättigad till en klimatbonus. Bonusens belopp påverkas av flera faktorer och kan som högst vara 70 000 kronor. Bonusen ska betalas ut tidigast sex månader efter första registreringsdatum.

Anslaget på 2,91 miljarder kronor som fanns avsatt för klimatbonusar under 2021 är i stort sett förbrukat. Transportstyrelsen pausar därför utbetalningar av klimatbonus i avvaktan på nya ekonomiska medel.

Även tidigare år har pengarna som avsatts för klimatbonus tagit slut i förtid och Transportstyrelsen har då fått ytterligare tillskott.

– Vi har inga besked i dagsläget om nya budgetbeslut men när vi får nya anslag återupptar vi arbetet med att betala ut klimatbonusar. Den som redan har skickat in en ansökan ligger kvar i kön, säger Mats Einarsson, verksamhetsutvecklare på Transportstyrelsen.

 

 

Källa: Transportstyrelsen

Läs också

ANNONS ▼

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar