Scanias svenska dotterbolag Scania-Bilar Sverige AB har träffat ett långtidsavtal som fram till 2021 ska säkra vägtransporterna av järnmalmskoncentrat från Northland Resources malmbrytning i Pajala, vilken inleds i slutet av 2012. Ordervärdet uppgår till ca 1,5 miljarder kronor. Scania ska leverera totalt cirka 400 kompletta lastbilsekipage och servicetjänster som skräddarsytts för gruvindustrins mycket höga krav på lastförmåga, tillgänglighet och leveranssäkerhet. Beställningen har gjorts av Peabs dotterbolag Swerock, som är gruvföretagets totalentreprenör.
Scanias helhetsåtagande omfattar leverans av lastbilar och specialbyggda släpvagnsekipage, utbildning och coachning av förarna samt fordonsuppföljning, underhåll och reparationer av lastbilar och släpvagnar, inklusive däckleveranser och -service. Affären finansieras via Scania Financial Services svenska dotterbolag.
− Det här är den mest omfattande affär vi hittills gjort med gruvindustrin i Sverige. Den har möjliggjorts genom att vi kunnat utnyttja Scaniaorganisationens samlade kompetens när det gäller de olika parametrar som förutom hårdvaran lastbilen är avgörande för våra kunders lönsamhet. Scania har till exempel även deltagit i planeringen av transportupplägg och väginfrastruktur, säger Sandro Grimpe, servicemarknadsdirektör vid Scania-Bilar Sverige AB och ansvarig för affären med Peabs dotterbolag Swerock.