Färmartanken AB har nyligen tagit in en ny ADR-godkänd dieseltank till Sverige.
Det är en ADR/IBC-behållare i stål med dubbelmantlad staplingsbar dieseltank på 950 liter. Behållaren är godkänd enligt bestämmelser för transport av dieselolja.
Färmartanken AB har även gårdstankar, transporttankar, eldningsoljetankar och spilloljetankar/spillbackar.