Produktnyheter

Nytt band

Olofsfors AB presenterar ett nytt band, Eco-Tracks Evo, som är framtaget med stöd av bland annat Svea Skog inom ramen för deras satsning på att delfinansiera utvecklingsprojekt för företag inom det Skogstekniska klustret.

Markskador på grund av kompaktion samt bärighet och framkomlighet i svår terräng är problemområden inom det mekaniserade skogsbruket.
– Inom dessa områden har Olofsfors AB en god kunskap och vi uppskattar engagemanget och initiativet hos Svea Skog och deras satsning att stötta utvecklingsprojekt och bidra till en snabbare teknikutveckling, säger Niklas Swanemar, vd på Olofsfors.

Olofsfors AB åter- och nyanställt även cirka 33 medarbetare. Man har även beslutat om investering i den automatiserade anläggningen som kommer att producera ingående komponenter till skogsmaskinbanden.

www.olofsfors.se