Blogg och filmer

Vägning i ny dimension

Tamtron, en finländsk tillverkare av vågutrustning, har konstruerat en ny version av sitt program av vågar för att förbättra vägningsprocessen för hjullastare. Den nya vågen, Pro+, med många unika egenskaper, erbjuds nu industrin för första gången.

Bland egenskaperna märks modern dataöverföring via internet eller genom användning av USB-minnen. Detta är ett kostnadseffektivt sätt att styra upp data vid alla tidpunkter online då informationen överförs direkt till kontoret. Pro+ gör det också möjligt att lasta den föreskrivna mängden av en produkt på en kundbil, till exempel.

Viktkorrigeringen för lutande underlag sker automatiskt upp till lutningar på 12,9 grader, vilket snabbar på processen när till exempel en kross ska matas. Vågen kompenserar också automatiskt för bomhastighet, tippning och acceleration. Med Pro+ kan du lasta mer än 500 ton per timme och mer än 4000 ton under ett åtta-timmarsskift.

www.vagab.se