Produktnyheter

Felsökning…

Genom att följa en enkel guide för diagnos på fordon utrustade med ett ”Common Rail system” för diesel kan verkstäder förbättra sin effektivitet. Det första steget är att kontrollera bränslets kvalitet. Delphi har en provutrustning som möjliggör att mäta upp mängden biodiesel och förekomsten av föroreningar som till exempel bensin. Provet genomförs på några minuter med en liten mängd bränsle.

Med hjälp av en diagnosutrustning kopplar man upp sig via OBD-uttaget för att se vilka felkoder som bilens dator registrerat. Ifall det finns en felkod som indikerar ett problem med insprutningssystemet är nästa steg att kontrollera funktionen på insprutarna. Detta görs genom at mäta upp backläckaget från spridarna. Men först och främst måste man se till att det är rent under motorhuven. Common Rail system är extremt känsliga för smuts och damm. En motortvätt är att rekommendera och sedan att man dammsugar upp smuts runt rör och slangar innan man öppnar systemet.

Common Rail spridare är till sin funktion uppbyggda så att backläckaget ska vara lika från alla injektorer då de fungerar normalt. Delphi har ett set med kopplingar för Delphi, Bosch, Denso och Siemens/Continental. Setet innehåller även en tryckmätare som används i nästa steg. Bosch har även motsvarande utrustning för att mäta upp tryck och backläckage. I Sverige marknadsförs både Bosch och Delphis dieselverktyg av Autometric.

När insprutarna är kontrollerade är det dags för att se om högtryckspumpen fungerar som den ska. Det som behövs är en tryckmätare och högtrycksrör för tryck upp till 2.000 bar. Detta ingår som tidigare nämnts i setet från Delphi eller så kan man använda delar från Bosch högtrycksväska. Genom att byta ut regulatorn mot en dummyregulator och upprepa testet i tidigare steg kan teknikern här genom uteslutningsmetoden avgöra vilken komponent som är felaktig.

www.autometric.se