Produktnyheter

Komatsu-skördare klarar kraven

Efter sju år med japanska ägare tar skogsmaskintillverkaren Komatsu Forest nu ett nytt steg. Maskinerna byter namn till Komatsu, men behåller sin röda färg. Komatsu 931.1 är en ny skördare med det nya varumärket, Komatsu.

En viktig förklaring är den nya motorn som ger effektivare förbränning, lägre utsläpp och bättre bränsleekonomi, samtidigt som den har bra respons och prestanda som tidigare motorer. Bränslebesparingen är uppmätt till 16 procent, men besparingen beror givetvis på förutsättningarna. Komatsu 931.1 har en ny motor som lever upp till de nya miljökrav för dieselmotorer över 130 KW som sedan årsskiftet införts i Europa och Nordamerika.

För att klara miljökraven har ett nytt motorkoncept tagit fram, som getts benämningen E3-power, där dessa tre E står för Environmental, Economical och Efficient. Tre grundförutsättningar för att nå slutmålet, en motor som både är bra för miljön och maskinägaren. Den nya motorn på Komatsu 931.1 har en avgasrening som kallas SCR, Selective Catalytic Reduction, en teknik som kommer att användas på övriga marknader i takt med miljökraven. SCR-tekniken är väl beprövad inom lastbilsindustrin där flera stora tillverkare redan använder tekniken.

Med den nya motorn och avgasrening minskar maskinens totala miljöbelastning samtidigt som man också får en väsentligt lägre bränsleförbrukning och totalt sett lägre driftskostnad tack vare renare olja och inga krav på ökad kylning eller dyra serviceåtgärder.

Komatsu 931.1 har kraftig bakaxel med integrerad slangdragning vilket säkerställer hög driftsäkerhet. Det gör även de mjuktätande ORFS-tätningar i hela maskinen som minimerar oljeläckage. De mjuktätande kopplingarna bygger på två plana ytor varav den ena är försedd med en o-ring som tätar mot motsvarande plana yta på den andra kopplingsdelen.

Komatsu 931.1 rymliga, runtomsvängande och nivellerande hytt är mycket tyst tack vare en helt direktdriven svängtransmission. Med den nya motorn blir maskinen tystare då katalysatorn hjälper till med ljuddämpningen. För att ytterligare öka maskinens prestanda och funktionalitet är Komatsu 931.1 utrustad med nya MaxiXplorer 2.1.

www.komatsuforest.com