Produktnyheter

Nya mobila krossar från Andersen Contractor

Nu lanserar Andersen Contractor AB de senaste tillskotten bland Rubble Masters återvinningskrossar. Den nya RM80 GO! förenar hög kapacitet i mobilt utförande med kostnadseffektiv och användarvänlig drift. Samtidigt innebär krossen RM100 2.0 en rejäl produktionsökning. Med tydlig kontrollpanel för enklare styrning behövs inga tidigare erfarenheter.
Maskinvikten är mellan 23 och 28 ton och kapaciteten är upp till 160 till280 ton per timme beroende på material. Asfalt, betong, rivningsmassor och medelhårt berg krossas effektivt och som komplement finns en påmonterbar överkornssikt samt ett returband för kontinuerlig återmatning av överstorlekar, samt även fristående siktar.