Kortnyheter

Trafikverket testar ny skylt vid snöröjning

Trafikverket genomför under februari och mars tester för att öka trafiksäkerheten kring snöröjning vid så kallad tandemplogning. En ny typ av skylt ska visa trafikanter när det är säkert att köra om plogbilarna.
För att öka säkerheten genomför Trafikverket just nu ett forskningsprojekt där en ny typ av ljusskyltar testas. Skyltarna monteras baktill på plogbilen, och signalerar till trafikanterna med ett gult blinkande kryss när det inte är lämpligt att köra om, och med gula blinkande pilar när möjligheten finns, och då också på vilken sida om plogbilen omkörning ska ske.