Nyhet

Volvos nödbromssystem vinner ADAC-test

Volvo Personvagnars nödbromsassistanssystem kan rädda liv. Det visar ett nyligen genomfört ADAC-jämförelsetest. ADAC, Europas största motororganisation, testade för första gången system för nödbromsassistans från sex kända biltillverkare i olika kollisionssituationer. ADAC konstaterar betydande skillnader i hur de reagerade. Som enda system fick Volvo Personvagnars EBA (Emercency Brake Assistance) betyget ”mycket bra” och blev en klar vinnare.
Volvo Personvagnar erbjuder olika nödbromsassistanssystem till sina modeller. Volvo City Safety är standard i sex olika Volvomodeller medan den adaptiva farthållaren med autobroms är tillval. Båda systemen testades i ADAC-testet, där en Volvo V60 deltog, och bedömdes som mycket bra.
Testet omfattade olika trafikscenarier: Körning mot ett långsamt körande fordon, körning mot ett bromsande fordon, körning mot ett inbromsat fordon och körning mot ett stillastående fordon. I samtliga scenarier övertygade Volvosystemet med sin tillförlitlighet. I flera situationer bromsade systemet i V60:n i tid för att helt undvika kollisionen eller vid högre hastigheter bromsade det ner bilen så effektivt att kollisionshastigheten reducerades.
–Volvo V60 vinner jämförelsen och är ensam om betyget mycket bra. Den autonoma inbromsningen strax före en kollision reducerar krockenergin kraftigt och mildrar därmed olyckans svårighetsgrad. City Safety-systemet kan vid låga hastigheter i stadstrafik till och med helt förhindra kollisioner. Vidare imponerar den svenska bilen med sin utmärkta kollisionsvarning och den effektivt ingripande automatiska bromshjälpen, säger Dino Silvestro, projektledare för fordonstest i ADAC Technik Zentrum Landsberg, som genomförde testet.
De bilmodeller som ingick i testet var Volvo V60, Audi A7, Mercedes-Benz CLS, BMW 530, VW Passat samt Infiniti M37.
Vidare står det i motiveringen till testresultatet: ”Volvo V60-modellens nödbromssystem reducerar hastigheten och därmed krockenergin på ett stillastående fordon betydligt när föraren inte reagerar – olyckan får ett mycket mildare förlopp. Den som färdas i stadstrafik kan därför i de flesta fall undgå en kollision. Den svenska bilens varningssystem övertygar också. Med en ljudsignal och på vindrutan projicerade lysdioder uppmärksammas föraren tydligt och kan inte undgå att uppmärksamma varningen.”
Redan i början av 2010 testade ADAC olika system för automatisk hastighets- och avståndshållning. Vid det tillfället kom en Volvo XC60 till start. Även i detta test avgick Volvo med segern. Testpersonalen hos ADAC berömde då Volvosystemets fokus på att undvika olyckan.
– ADAC har systematiskt gått igenom de kollisionssituationer som är viktiga i verklig trafik, både för varningsfunktion och för nödbroms. ADAC har också testat svåra situationer där systemen inte ska varna och har sedan vägt samman resultaten. I stort sett har ADAC valt ut sådana situationer som vi själva under systemutvecklingen identifierat som de viktigaste. Därför blir styrkorna hos Volvo V60 så tydliga i resultatet, säger Jonas Ekmark som arbetar med aktiv säkerhet på Volvo Personvagnar.
Volvo Personvagnars nödbromsassistanssystem
Volvo City Safety bidrar till att vid låga hastigheter helt eliminera påkörningsolyckor eller åtminstone mildra följderna betydligt. City Safety arbetar med en lasersensor i övre delen av vindrutan, reagerar på fordon på ett avstånd av upp till sex meter och är aktivt i hastighetsintervallet 4 till 30 km/h. Om systemet konstaterar en kollisionsfara vid en plötslig inbromsning av en framförvarande bil eller ett stillastående fordon, sätts det egna bromssystemet i beredskap. Om föraren inte reagerar på faran utförs automatiskt en nödbromsning med 50 till 100 procent av tillgänglig bromsfriktionskraft. Volvo City Safety är standard i modellerna Volvo S60, Volvo V60, Volvo XC60, Volvo XC70, Volvo V70 och Volvo S80.

Den adaptiva farthållaren och kollisionsvarning med autobroms anpassar automatiskt hastigheten och avståndet till framförvarande fordon som föraren själv har ställt in. Systemet får in nödvändiga data från en radarsensor (76 GHz-enhet, dual mode) som är placerad bakom kylargallret och en kamera med ett digitalt bildbehandlingsystem. Kameran är monterad mellan backspegeln och framrutan. I det adaptiva farthållar- och avståndsreglersystemet ingår autobroms med automatisk inledning av en nödbromsning.
Kollisionsvarningen är aktiv i hastighetsintervallet 4 km/h till maxhastighet (även vid avaktiverad farthållare) och varnar föraren när han kommer för nära framförvarande fordon. Avstånden som registreras är 120 meter vid fordon som rör sig i samma riktning och 65 meter vid stillastående fordon. Om föraren inte reagerar och en kollision är omedelbart förestående, genomförs en automatisk nödbromsning för att undvika kollisionen eller i största möjliga mån minska dess följder. Nödbromsningen sker in i ABS-reglerområdet med en retardation på upp till 100 procent av tillgänglig bromsfriktionskraft.
Den adaptiva farthållaren med autobroms finns som tillval till modellerna Volvo S60, Volvo V60, Volvo XC60, Volvo XC70, Volvo V70 och Volvo S80.