Kortnyheter

Nya hedersledamöter

Tre av de nya hedersledamöterna. Från vänster: Åke Kihl, Östen Jonasson och Claes Peterson.

Vid Sveriges Åkeriföretags kongress i Stockholm den 26 maj utsågs fyra personer till hedersledamöter i organisationen. Dessa är Östen Jonasson från Söråker, Åke Kihl från Mankaryd, Lars-Gunnar Nilsson från Oskarshamn och Claes Peterson från Västerås.
Kongressen samlade cirka 100 representanter för organisationens 8 300 åkeri­företagare.

Östen Jonasson invaldes 1992 som ordinarie ledamot i Västernorrlands Åkeriförening och 2003 som suppleant i Sveriges Åkeriföretags styrelse och blev ordinarie styrelseledamot 2005. Dessförinnan har Östen tjänstgjort flera år i Sundfrakt som styrelseledamot under åren 1985-1995 och som vice ordförande åren 1987-1992. Östen Jonassons Åkeri AB är inriktat på distributions­transporter och spedition.

Åke Kihl har varit ordförande för Sveriges Åkeriföretag Småland – Öland i två omgångar. Dels 2001-2005 och dels 2007-2011. Under sin andra period som ordförande Har Åke med framgång drivit­ förändringsprocessen inom regionen såväl som på det nationella planet.

Lars-Gunnar Nilsson har varit ordförande för Kalmar läns Åkeriförening­ och för Sveriges Åkeriföretag Småland – Öland under åren 2005-2007.  Då de tre länsföreningarna i Småland slogs samman,­ bidrog Lars Gunnar till att skapa­ en stark organisation som med framgång har drivit åkarnas frågor i Småland och på Öland.

Claes Peterson har under många år, närmare bestämt nitton, varit styrelseledamot i Sveriges Åkeriföretag samt 6 år som suppleant. Han har också varit vice ordförande under tre mandatperioder.­ Förutom en egen framgångsrik åkarkarriär­ har Claes varit aktiv i många andra förtroendeuppdrag i branschen. Claes Petersons huvudverksamhet är fjärrtransport och godstransport inom Sverige med Schenker AB som största uppdragsgivare.