Kortnyheter

Lättare timmerekipage ger bättre transportekonomi

Sveaskog, VSV Frakt, Ruddammens Åkeri och Mjölby Släp & Trailer har startat ett projekt för att effektivisera timmertransporter på väg. Genom att välja nya konstruktionslösningar och en släpvagn av höghållfast stål har lastbilsekipagets vikt minskat. Fördelarna är lägre bränsleförbrukning och möjlighet att lasta mer.
Logistik är en central del i skogsbruket oavsett om det gäller sågtimmer, massaved eller biobränsle. Det handlar om att hantera stora och komplexa råvaruflöden på ett effektivt sätt. En stor andel av virkestransporterna sker via lastbil i Sverige. Därför är en viktig del i logistikutvecklingen att få fram effektivare fordon så att transportkostnaderna blir lägre och koldioxidutsläppen minskar.

Sveaskog, VSV Frakt, Ruddammens Åkeri och Mjölby Släp & Trailer tar nu nästa steg för att effektivisera transporterna. Tillsammans har de startat ett projekt som ska ta fram ett lättare ekipage med bra prestanda och bra förarkomfort. Projektet ska ge svar på den övergripande frågan hur lätt kan det bli? Med denna inriktning har projektet lyckats trimma både bilens och släpets tjänstevikt.

Genom att välja nya konstruktionslösningar och satsa på höghållfast stål har tjänstevikten för hela ekipaget, inklusive kran, minskat från ca 22 ton till 18,5 ton. Fördelarna är lägre bränsleförbrukning och möjlighet att lasta mer. Projektet kommer regelbundet att göra utvärderingar av bränsleförbrukningen, lastkapacitet, hållbarhet och förarmiljö.
Lastbilen och släpet kommer att användas för att transportera rundvirke i Bergslagen. Ekipaget kommer att användas för tvåskiftskörning. Beräknad årlig körsträcka är ca 18 000 mil och 1200 lass per år. I genomsnitt beräknas transporterna vara 75 km.

Några fakta Scania R480 6×2*4:
Scania R480 har den avställbara kranen Penz 11 L 7.90 och en påbyggnad med höghållfast stål enligt NXT-konceptet .
Drivhjulens lufttryck varieras med CTI-funktion, för bättre väggrepp och mjukare gång.
Släpvagnen Skytten i svenskt höghållfast stål från MST med en vikt på 5,27 ton är utrustat för att hantera varierande timmerlängder med skjutbara bankar.
I samband med Mittias skogstransportmässa i Ljusdal den 19 – 20 augusti kommer det nya timmerekipaget att visas upp. Monterplatsen är D03.