Kortnyheter

3 200 nyanställningar behövs i motorbranschen

Inom tre år behöver företag anslutna till Motorbranschens Arbetsgivareförbund nyanställa 3 200 personer. Det innebär en rekryteringsutmaning för företagen och bra möjligheter för den som har en utbildning till ett av de yrken som efterfrågas i branschen.

Motorbranschens yrkesnämnder har tagit tempen på motorbranschen och konstaterar att den är glödande het ur rekryteringsperspektiv. Många företag ser dessutom betydande förändringar i kompetensbehoven för många yrken inom en snar framtid. Bland annat bidrar den ökade miljömedvetenheten i samhället till förändrade kunskapsbehov.
– Vi ser en kraftig efterfrågeökning framöver när det gäller elkunskap kopplad till fordonen. Vi ser det som ett resultat av att eldrivna fordon tar en allt större andel av den svenska fordonsparken. I förlängningen är det naturligtvis aktiva miljöval som styr, säger Caj Luoma, ordförande i Motorbranschens yrkesnämnder. 

Tempen på motorbranschen 2011 visar att det på tre års sikt finns rekryteringsbehov hos:
92 % av personbilsverkstäderna
91 % av bilskadeverkstäderna
89 % av lastbilsverkstäderna
88 % av maskinverkstäderna
86 % av lackverkstäderna

Nyanställningsbehovet på tre års sikt bland några av yrkesgrupperna i branschen:
Personbilsmekaniker: 411
Personbilstekniker: 546
Lastbilsmekaniker: 167
Lastbilstekniker: 222
Maskinmekaniker: 134
Maskintekniker: 206
Bilskadereparatör: 225
Billackerare: 137
Reservdelsspecialist/chef: 353
Totalt: 2401

För fler resultat och information om undersökningen, se den bifogade pdf:en eller ladda ner rapporten på www.bilproffs.se.