Kortnyheter

Ny svensk tanktransportör ISO-certifieras

Dantra som är bland Nordens ledande­ tanktransportörer, har under flera år investerat stort i säkerhet, miljö och kvalitetsstyrning. Det svenska dotterbolaget, som grundades i våras, har nu blivit separat certifierat enligt ISO och SQAS.
Dantra-koncernen, som i mars startade företaget Dantra AB i Malmö, fokuserar på kvalitetssäkring i alla led av värdekedjan. Därför använder man betydande resurser på certifiering, kompetensutveckling samt förebyggande av skador och olycksfall – investeringar, som enligt tanktransportören betalar sig på flera nivåer.