ANNONS

Branschnätverket för bioenergi- och logistik; Bilof, har fått positiva besked från Region Gävleborg och Ljusdals Kommun på sin ansökan om projektmedel. Det ekonomiska tillskottet tillsammans med den arbetstid som föreningens medlemmar bidrar med gör det äntligen möjligt att konkret i dialog med aktörerna kartlägga den efterfrågan och utbud av skogsråvara för energi och industri som finns i regionen. Föreningen har nu anlitat en opartisk konsult med branscherfarenhet som ska utföra förstudien.

”Norra Hälsingland är ett skafferi av skogsråvaror för energi och industri där flera av de största aktörerna redan på ett eller annat sätt är verksamma. Vi anser att potentialen finns att uppnå en terminal för omlastning från lastbil till järnväg även av skogsråvara som energibränsle, som komplement till befintlig omlastning av rundvirke. Effekten i så fall bör innebära hundratalet nya arbetstillfällen samt bättre avkastning av sitt skogsinnehav för det stora antal skogsägare i regionen. Vår region har en fantastisk möjlighet att förse bl a. Mälardalsområdet med skogsbränsle till sina värmeverk men ekonomin kring det kräver klimatvänliga transporter på järnväg.” Detta säger föreningens ordförande Carl-Eric Lindquist.

Förstudien är planerad att avrapporteras till Bilofs styrelse under våren 2013 och kort därefter även offentligt.