Oroande syn på GPS-hantering i bilen

Oroande syn på GPS-hantering i bilen

Att hantera en GPS-navigator i bilen är mindre farligt än att skicka SMS. Det tror många svenskar enligt en ny undersökning om synen på kommunikationsutrustning i bilen, som Transportstyrelsen låtit beställa. Hela 88 procent tror att det är mycket farligt att skicka SMS vid bilkörning, medan endast 35 procent tror detsamma om att hantera en GPS-navigator. Men enligt Transportstyrelsen kan det vara en farlig missuppfattning om hur användandet av kommunikationsutrustning kan påverka körningen.
– När bilkörningen kräver förarens uppmärksamhet är det alltid farligt att fokusera på kommunikationsutrustning i stället för på vägen och körningen. Det gäller oavsett om utrustningen är en mobiltelefon, en GPS-navigator eller bilens radio, säger Hans Yngve Berg, trafiksäkerhetsanalytiker på Transportstyrelsen.
Den 1 december infördes en ändring i trafikförordningen som säger att man bara får använda mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning om det inte påverkar körningen på ett på ett menligt sätt. Vad som är menligt är många fortfarande osäkra på.
Enligt en undersökning som Transportstyrelsen låtit företaget InterMetra göra på 1009 personer är de allra flesta medvetna om farorna med vad man ska och inte ska göra bakom ratten. 88 procent tror att det är mycket farligt att skicka SMS bakom ratten, 33 procent tror att det är mycket farligt att prata i mobiltelefon utan handsfree medan 35 procent tror att hanteringen av en GPS är mycket farligt.
Resultatet att man inser faran med att skicka SMS under körning är glädjande men det visar också att man inte riktigt förstår att all distraktion av olika tekniska utrustningar under körning är menligt.
– Undersökningen visar att de informationsinsatser som vi planerat att genomföra verkligen behövs. Det handlar inte om vad du gör bakom ratten utom om i hur stor utsträckning du blir distraherad. Blir du så distraherad av mobilen, GPS-navigatorn eller annan kommunikationsutrustning att det påverkar körningen kör du inte bara trafikfarligt utan dessutom olagligt, säger Hans Yngve Berg.
Transportstyrelsen kommer under hösten att påbörja en informationskampanj riktad mot allmänheten som ska uppmärksamma problemet. Myndigheten ska också tillsammans med polis och åklagare ta fram ett dokument som ska hjälpa polis och åklagare att göra det enklare att rapportera och bötfälla förare som bryter mot reglerna. Detta dokument kommer att ge information om vad som är menligt att göra bakom ratten.
Under Almedalsveckan i Visby håller Transportstyrelsen i seminariet ”Köra bil och skicka sms? Så ökar vi säkerheten i trafiken” där Transportstyrelsen, Rikspolisstyrelsen, VTI och Motormännen ger sin syn på hur säkerheten ska kunna öka när det gäller användandet av mobil och annan kommunikationsutrustning bakom ratten.
Läs mer om seminariet.
Vad är menligt?
Allt som tar uppmärksamheten från vägen, om det så bara är en sekund, är menligt. Exempel på aktiviteter som inverkar menligt på körningen:

  • Skicka och läsa SMS
  • Hantera en GPS
  • Bläddra fram spellistor på mobilen
  • Spela spel på mobilen eller surfplatta
  • Titta på film på surfplatta eller mobil

Mer information
Ta del av InterMetras undersökning Uppmärksamhet vid bilkörning
Transportstyrelsen

Läs också

ANNONS ▼

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar