Södra utvecklar hanteringen av skogsbränsle

Södra utvecklar hanteringen av skogsbränsle

Södra utvecklar och effektiviserar skogsbränslehanteringen och går över till mer skonsamma metoder för att minska risken för markskador. Som ett led i detta görs en omfattande upphandling av entreprenörer för att hantera skogsbränsle.

Upphandlingen av entreprenörer för att hantera skogsbränsle omfattar hela kedjan från arbetet i skogen till transport till värmeverk. Södra har hittills tecknat ett antal större avtal med entreprenörer runt om i södra Sverige: Emja AB, Verest AB, Sune Carlssons Åkeri AB, JDZ maskin och transport och Bröderna Johansson maskintjänst AB.

Upphandlingen av resurser går nu vidare och beräknas vara klar senare i vår.

Södra har under lång tid satsat på förnyelsebara bränslen från skogen i form av grot, grenar och toppar, som faller ut vid skogsavverkningar. Dessa säljs sedan till värmeverk runt om i södra Sverige för produktion av värme.

–         Vår verksamhet med skogsbränsle ger årligen cirka 1,5 TWh och den energin motsvarar det totala, årliga energibehovet för 75 000 villor. Vi vill nu utveckla och effektivisera den här hanteringen, vilket bland annat innebär en övergång till mer skonsamma metoder i skogen för att minska risken för markskador. Vi kommer att köra ut grot till bilväg och flisa där i större utsträckning, i stället för att flisa på hygget. Upphandlingen av skogsbränsleresurser är ett viktigt led i detta arbete, säger Håkan Larsson, affärsområdeschef Södra Skog.

Södra

Foto: Catharina Olsson-Lindh

Läs också

ANNONS ▼

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar