Regeringen försvårar rekrytering av unga

Regeringen försvårar rekrytering av unga

Under de senaste åren har motorbranschen genomfört ett omfattande rekryteringsprogram. Den reducerade arbetsgivaravgiften för ungdomar upp till 26 år har varit starkt bidragande till att många små och medelstora företag, SME, vågat nyanställa.

– Regeringens förslag kan bli en hämsko när det både försvårar och fördyrar nyanställningar, befarar Tommy Letzén, vd för Motorbranschens Riksförbund, MRF.

För ett litet MRF-företag innebär det socialdemokratiska och miljöpartistiska förslaget en genomsnittlig ökning av arbetsgivaravgiften med 4000 kronor i månaden för anställda yngre än 26 år. Samtidigt minskar attraktionskraften för att rekrytera en ung nyutbildad fordonstekniker framför en äldre och mer erfaren, menar MRF.

Bakgrunden är att motorbranschen under de senaste åren intensifierat sitt rekryteringsarbete särkskilt bland unga. Detta sker genom bland annat informationskampanjer, konkreta, kvalitetssäkrande skolsamarbeten samt praktik- och lärlingsplatser.

– Det är vårt strå till stacken för att hålla nere ungdomsarbetslösheten, säger Tommy Letzén, vd för MRF som organiserar 1200 bilhandelsföretag och bilverkstäder.

Ett arbete som socialdemokraternas och miljöpartiets förslag kan rycka undan mattan för helt eller delvis, enligt MRF.

– Motorbranschen är en framtidsbransch där det finns ett rekryteringsbehov.

– En av förutsättningarna för branschens gemensamma rekryteringsarbete är den reducerade arbetsgivaravgiften.

– I första hand är det ungdomarna som drabbas, när en äldre och rutinerad mekaniker väljs av den som överväger att nyrekrytera.

– Därför är signalvärdet inte det rätta från finansminister Magdalena Andersson och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, summerar Tommy Letzén.

Enligt den rekryteringsbarometer ”Tempen på motorbranschen” som årligen genomförs av den branschgemensamma organisationen Motorbranschens Yrkesnämnd, MYN, uppger tillfrågade bilverkstäder ett rekryteringsbehov av närmare 5 000 personer fram till 2017.

– Det är glädjande att kunna säga att i vår bransch finns det jobb. Motorbranschen vill och behöver nyrekrytera både för att täcka upp pensionsavgångar och för att möta de nya krav som ny teknik och nya material innebär.

– Framför allt är erfarna, flinka och självgående, fordonstekniker och skadereparatörer intressanta för arbetsgivarna som i regel är ett SME-företag.

– Men tack vare den nedsatta arbetsgivaravgiften har nyutbildade men kanske inte så erfarna och fullärda fordonstekniker och skadereparatörer nyrekryterats.

– Företagen kan även ha valt att anställa två ungdomar istället för en äldre och erfaren mekaniker.

Med dessa förändringar kan det bli så att man ser över sin kostnadskostym och inte har möjlighet att satsa på båda, berättar Tommy Letzén

– En möjlighet som försvinner i och med Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag som förmodligen även kommer att stödjas av Vänsterpartiet.

Motorbranschens Riksförbund

Läs också

Viltolyckor ökar

Viltolyckor ökar

Var tionde minut sker en viltolycka i Sverige. Under 2017 inträffade över 63 000 viltolyckor, en ökning med 30 procent...

Aktuellt

ANNONS ▼
Årets Djurtransportör 2018

Årets Djurtransportör 2018

Djuromsorg, punktlighet och stort kundfokus gör att Kils Djurtransporter AB har utsetts till Årets Djurtransportör 2018.

Smart trepartssamarbete

Smart trepartssamarbete

I dagarna tecknades ett avtal mellan Pirtek och Smartlift som levererade ännu en lift till Ryds Glas.

Mobil laddningsstation för elbilar

Mobil laddningsstation för elbilar

Volkswagens kommande mobila laddningsstation för eldrivna fordon behöver ingen extern elförsörjning och kan sättas upp där den behövs.

Fler artiklar