Banddriven skotare skonsammare

En skotare med banddrift. Det är något som testats inom det banbrytande projektet ”Gentle” som drivs av Skogforsk. Resultatet kan komma att revolutionera terrängtransporterna. Utvärderingarna visar på mindre markpåverkan, bättre förarmiljö och möjlighet att köra betydligt fortare än med vanliga skotare.

Det svenska skogsbruket har de senaste åren gjort en strategisk satsning med ytterligare forskningsanslag till Skogforsk för att öka produktivitet, minska markpåverkan och förbättra arbetsmiljön. Satsningen har bland mycket annat lett till projektet ”Gentle”, där man undersökt möjligheterna med banddrift på skotare istället för hjul.

Inom detta projekt har Skogforsk sammanfört skogsmaskinstillverkaren Komatsu Forest, med bandvagnstillverkaren BAE Systems Hägglunds, för att gemensamt förse en skotare med banddrift. För att få till en bra jämförelse mellan hjul och band utan påverkan från andra faktorer byggdes en Komatsu 845 om och utrustades med bandsystem från BAE Systems Hägglunds.

Resultaten från utvärderingarna visar bland annat:
• Föraren i den banddrivna skotaren utsätts för cirka 17 procent mindre av de skadliga helkroppsvibrationerna och kan köra dubbelt så fort på Skogforsks vibrationsbana än en konventionell hjulskotare.
• Spårdjupen minskar med 90 procent jämfört med en hjulgående skotare och 70-80 procent jämfört med en skotare försedd med bärande band på hjulen.
• Bränsleförbrukningen minskade vid jämförande studier.
• Bättre framkomlighet, bättre backtagningsförmåga och ökad körhastighet i snö, både spårad och ospårad.

– Det här är banbrytande resultat som gett stor insikt inför den fortsatta utvecklingen av skotare. Vi har visat att bandskotaren är ett lyckat koncept, nu krävs ytterligare satsningar för att utveckla tekniken till en kommersiell produkt, säger Björn Löfgren, Skogforsk, som varit ansvarig för studierna.

– Att minska markpåverkan är ett måste för oss i skogsbruket. Här har vi ett lyckat koncept att utveckla vidare för komma tillrätta med problemet, säger Göran Örlander, Södra och ordförande för Skogforsk.
– Det faktum att man kan köra fortare i terrängen och ändå ha förbättrad arbetsmiljö för förarna samt möjliggöra ett jämt virkesflöde över året skulle spara stora summor för skogsbruket årligen, säger Magnus Bergman, SCA.

– BAE Systems Hägglunds är världsledande inom området militära bandgående fordon med hög framkomlighet och tillförlitlighet. Våra bandgående fordon används i extrem terräng i alla världsdelar. I detta inledande projekt har vi visat att vår teknologi och kompetens på ett mycket bra sätt kan bidra till fördelar för skogsnäringen, säger Björn Hellholm, BAE Systems Hägglunds.

– Komatsu Forest är en av de ledande tillverkarna av skogsmaskiner för det professionella skogsbruket. Företaget har lett teknikutvecklingen och jobbar kontinuerligt med forskning och utveckling av fordon och teknik som är skonsam mot marken och föraren. Gentle-projektet pekar på att våra skotare utrustade med vidareutvecklad och anpassad bandteknik kan ge egenskaper som bidrar till mindre markpåverkan och ökad körhastighet, säger Erik Nilsson, Komatsu Forest.

För att kunna hålla nere projektkostnaderna har befintlig maskinkonstruktion och bandsystem använts,
vilket inneburit att man inte genomfört några produktionsstudier. Inte heller har några tester gjorts i riktigt besvärlig terräng.

Text: Catharina Olsson-Lindh Foto: Björn Löfgren.

Läs också

ANNONS ▼

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar