Årets GA-enkät toppas av Volvo Cars

Årets GA-enkät toppas av Volvo Cars

Landets MRF-anslutna märkesåterförsäljare har för 22:a gången betygsatt affärsrelationen med sina generalagenter på över 140 viktiga punkter, i den så kallade GA-enkäten.

Volvo Cars Sverige toppar årets generalagentsenkät när MRF presenterar resultatet. Subaru placerar sig på andra plats och Volkswagen personbilar på tredje plats.

– Nyckeln till framgång är ett nära samarbete med återförsäljarna – och det har vi haft, säger Kristian Elvefors, vd för Volvo Car Sverige. Samtidigt som vi utmanar varandra för att bli spetsigare inför framtiden.

– Genom åren har GA-enkäten blivit ett viktigt förbättringsverktyg när det gäller samarbetet mellan återförsäljarföreningarna och generalagenterna. Detta märks inte minst på den rekordhöga svarsfrekvensen, som i år var 80 %. Vi har under åren kunnat se många förbättringar på olika områden, tack vare enkäten. Goda relationer mellan leverantören och återförsäljaren återspeglas dessutom ofta gentemot slutkund, avslutar Johan.

Som branschorganisation lägger MRF stor vikt vid en bra fungerande affärsrelation byggd på en ömsesidig, öppen och konstruktiv dialog mellan generalagent och märkesåterförsäljare.

Hela enkätresultatet och kommentarer finner du här, och i tidningen Motorbranschen, där även fler analyser kan läsas.

MRF

 

 

Läs också

ANNONS ▼

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar