Standardisering – nyckel till miljöuppföljning

Standardisering – nyckel till miljöuppföljning

Det kan vara svårt att få en tillförlitlig bild av hur stor miljöpåverkan vägtransporter har. Nu testar branschen att använda standarder för att kunna digitalisera och automatisera överföring av miljödata mellan flera aktörer i kedjan. Bellmans Åkeri och Entreprenad är först ut i ett pilotprojekt. Med Hogias system för transportplanering kan åkeriet nu enkelt se miljöuppföljning per utfört uppdrag.

Företagens egna metoder för uppföljning, be står ofta av manuella registreringar i efter hand. Hur kan vi öka kvaliteten på miljöuppföljningen  inom  transportbranschen  och  på samma gång förenkla för företagen att redovisa sin miljöpåverkan? Det är en fråga som Hogia i samarbete med Sveriges Åkeriföretag, Volvo Lastvagnar, Scania och Bellmans Åkeri och Entreprenad har arbetat med. Detta har nu resulterat i ett pilotprojekt för att testa hur branschens standardformat ska kunna användas för att skicka data hela vägen från en lastbil eller arbetsmaskin till de uppföljningssystem som åkeriet eller uppdragsgivaren använder. Genom att använda standardformat när data skickas, förenklas både insamling och uppföljning av miljödata oberoende av vilka system som företag använder.


I PILOTPROJEKTET HÄMTAR
Hogias system för transportplanering löpande information om bränsleförbrukning via standardformat FMS/rFMS och kopplar till aktuell order. Både orderinformation och miljödata överförs sedan via Beast-standarden med BEAst Eco till ett miljökalkylsystem. I piloten  används  Sveriges Åkeriföretags miljörapporteringsverktyg. Därefter sker beräkningar av koldioxidutsläpp som sedan skickas tillbaka till Hogias transportplaneringssystem. Åkeriet ges nu möjlighet att se en sammanställning av hur stor klimatpåverkan varje transportuppdrag har per kund eller order.

– Pilotprojektet visar att våra kunder nu kan få en korrekt och effektiv miljöredovisning per order, helt automatiskt, vilket kommer att frigöra tid och resurser som de istället kan lägga på att driva sina verksamheter, säger Lars Tingström, chef på Hogia Logistics.


PIlOTEN
HAR INITIERATS av organisationen Beast (Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard) som har drygt 100 företag och branschorganisationer som medlemmar. Syftet är att utveckla standarder som bidrar till ökad effektivisering, nya arbetssätt och ökad hållbarhet.

– Allt oftare ställs krav på att följa upp drivmedelsförbrukning och utsläpp vid leveranser men det har hittills varit svårt eftersom det inte har funnits en praxis för miljörapportering. Nu ser vi ut att ha löst det problemet, vilket bådar gott för framtiden, säger Peter Fredholm, vd i Beast.

Av: Catharina Olsson-Lindh. Foto: Bellmans

 

Aktuellt

ELKO blir mustaschbärare

ELKO blir mustaschbärare

Elko följer upp förra årets succéinsamling till förmån för cancerforskningen genom att i år helhjärtat stödja Mustaschkampen. Förra årets insamling...

Nya spridarmodeller

Nya spridarmodeller

Till kommande vintersäsong har Hilltip lanserat tre nya spridarmodeller, det utökade sortimentet täcker nu ett större omfång av fordon...

Scania släpper ny 13-liters etanolmotor

Scania släpper ny 13-liters etanolmotor

Lastbilstillverkaren Scania kommer nu med en ny 13-liters etanolmotor för nästa generations lastbilar. Parallellt fortsätter kemi- och biodrivmedelsföretaget SEKAB...

Sopvals för grävmaskiner

Sopvals för grävmaskiner

YstaMaskiner lanserar nu en ny modell sopvals SV150 för grävmaskiner eller liknande bärare. Sopvalsen kommer att ha Zick Zack...

Nya generationens lastväxlare

Nya generationens lastväxlare

Hiab, en del av Cargotec,  introducerar nu den nya generationens lastväxlare, Multilift Ultima, med flera innovationer som är först...

Fler artiklar