Svagare lönsamhet för åkerierna trots starkare efterfrågan

Svagare lönsamhet för åkerierna trots starkare efterfrågan

2017 visar en generell ökning av efterfrågan på godstransporter på väg samtidigt som lönsamheten för det genomsnittliga åkeriet sjönk. Förarbristen och stigande bränslepriser är två förklaringar till den ökade kostnadsutvecklingen. Det framgår av den senaste nyckeltalsundersökningen som Sveriges Åkeriföretag presenterar.

Årets nyckeltalsundersökning visar att efterfrågan på vägtransporter i Sverige är fortsatt god men att tillväxten mattas. Svensk åkerinäring befinner sig i en avmattande högkonjunktur vilket varit tydligt sedan slutet av 2016. 2017 tycks indikera att konjunkturtoppen, för både transportarbete och vinstmarginal, låg någonstans 2015 – 2016.

– Den marginellt försvagade lönsamheten, som fortfarande ligger över det historiska genomsnittet, som vi ser hos åkerierna förklaras dels av att kostnadsutvecklingen under 2017 präglats av förarbrist i kombination med stigande bränslepriser. Detta tillsammans med en måttlig fraktvolymstillväxt gjorde att åkerierna haft det svårare att kompensera sig via fraktpriserna, förklarar Ulric Långberg, branschchef på Sveriges Åkeriföretag.

Branschen är mångfacetterad med dess olika näringsgrenar. Miljötransportörerna är den gren som fortsätter sticka ut i positiv bemärkelse och växer snabbare än underliggande marknad. Utsikterna för 2018 visar här en strukturell tillväxt. Skogstransportörer och blandade verksamheter vände negativa marginaltrender under 2017 även om det är från låga nivåer.

– Framöver ser vi utmaningar inom främst bygg/anläggning och fjärr. Detta på grund av den nedåtgående bostadskonjunkturen på byggsidan och den strukturellt ökande konkurrensen på fjärrsidan, även om efterfrågan på fjärrtransporter fortsättningsvis ser ut att vara stark, säger Ulric Långberg.

– Det positiva är att vi generellt inte ser några tecken på överinvesteringar hos våra medlemsföretag vilket ökar möjligheten att delvis kompensera för kommande kostnadsökningar. Detta även om behovet att investera kvarstår, fortsätter Ulric Långberg.

Länk till rapporten:
https://www.akeri.se/sites/default/files/2018-10/Nyckeltal_akeri_2018.pdf

Sveriges Åkeriföretag

Bilden: Ulric Långberg, branschchef på Sveriges Åkeriföretag. Foto: Sveriges Åkeriföretag.

 

Läs också

Aktuellt

Årets Säkerhetsinitiativ 2018

Årets Säkerhetsinitiativ 2018

När timmerbilen inte gick att stanna styrde Lars Göran Söderqvist över den tvååriga flickan. Det räddade hennes liv.

ANNONS ▼
Nya Hitachi ZW330-6

Nya Hitachi ZW330-6

Hitachi har lanserat den senaste modellen av Hitachis 30 tons hjullastare ZW330-6, som nu är beställningsbar även till...

Fler artiklar