Fossilfritt transportlaboratorium

Fossilfritt transportlaboratorium

Scanias interna transportbolag visar hur koldioxidutsläpp kan minskas med mer än 95 procent med befintlig teknik.

Scanias transportaboratorium används för delar av Scanias interna transportbehov. Verksamheten består av 45 lastbilar och bussar, varav 14 är dragbilar för fjärrtransporter. Från 2018 drivs vagnparken enbart av fossilfria* bränslen eller hybridteknik, vilket minskar koldioxidutsläppen med mer än 95 procent.

Transportlaboratoriet grundades 2008 som en förlängning av Scanias forsknings- och utvecklingsavdelning för att öka förståelsen för kundernas utmaningar och för hur deras lönsamhet kan förbättras. Redan under de första fem åren lyckades transportlaboratoriet minska bränsleförbrukningen med 20 procent och koldioxidutsläppen med 50 procent per transporterat ton gods.

Leva som man lär

– Det här handlar om att leva som vi lär. Vi ber inte våra kunder eller industrin i stort att göra något som vi inte själva är villiga att göra, säger Jan Björklund, vd för Scanias Transportlaboratorium.

Varje dag kör transportlaboratoriets 14 lastbilar och dragbilskombinationer gods mellan Scanias tillverkningsanläggningar i Södertälje och Zwolle i Nederländerna. Under loppet av ett år körs varje fordon ungefär 400.000 kilometer, vilket är ungefär tre gånger så långt som för en motsvarande lastbil hos ett genomsnittligt åkeri under samma tid. Det betyder att transportlaboratoriet är en unikt snabb möjlighet för Scania att testa och utvärdera fordonens kvalitet och prestanda. Lika viktigt är att testa teorier om hur flödesanalys och planering kan användas som metoder att få bort spill i transportsystemet, samt förarträning.

– En av de viktigaste lärdomarna för oss är effekten av planering och förarträning. Vi ser att det fungerar och att även små förändringar har stor effekt. Ett exempel är att man genom att sänka hastigheten från 90 till 80 kilometer per timme för fjärrtransporter kan minska bränsleförbrukningen med 10 procent samtidigt som tidsförlusten bara blir en procent, säger Björklund.

* Att transportlaboratoriet inte är 100 procent fossilfritt beror på att det är brist på HVO/biodieselstationer utanför Sverige och att lastbilarna därför måste tankas med vanlig diesel ibland.

Läs också

ANNONS ▼

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar