Förslag om ny lastbilspremie

Förslag om ny lastbilspremie

För att ställa om fordonsflottan av tunga fossildrivna fordon föreslår Trafikanalys att en ny miljölastbilspremie införs 2020. Premien föreslås utgå till de som köper fabriksnya lastbilar med en totalvikt över 16 ton, förutsatt att fordonen drivs med el, gas eller etanol.

Trafikanalys har haft regeringens uppdrag att analysera hur introduktionen av tunga fordon med låga utsläpp skulle kunna främjas. I uppdraget har det ingått att analysera om det finns behov av ytterligare styrmedel för att ställa om flottan av tunga fossildrivna fordon, så att utsläppen av växthusgaser kan minska enligt klimatmålet för inrikes transporter.

Långsam omställning för lastbilar

I Trafikanalys avrapportering av uppdraget konstateras att det finns cirka 84 000 tunga lastbilar i trafik i Sverige. Av dem är 97 procent dieseldrivna och bara 1,4 procent är särskilt konstruerade för alternativa drivmedel. Varje år nyregistreras knappt 8 000 tunga lastbilar i Sverige och Trafikanalys bedömning är att omställningen mot fossilfrihet kommer att gå långsammare för tunga lastbilar, än för personbilar och bussar.

Den föreslagna miljölastbilspremien uppgår till 40 procent av merkostnaden för fordonet, jämfört med motsvarande diesellastbil. För små och medel­stora företag föreslås premien uppgå till 60 respektive 50 procent av merkostnaden.

Villkorat bidrag

Det är viktigt att premien konstrueras så att fordonen blir kvar i Sverige. Det föreslås ske genom att premien blir ett villkorat bidrag, där villkoret är att fordonet förblir i det svenska fordonsregistret i minst fem år.

Hela rapporten med förslaget till miljölastbilspremie.

Läs också

Nyregistrerade fordon i november

Nyregistrerade fordon i november

Under november 2022 nyregistrerades 3 562 lätta lastbilar (+36 procent jämfört med november ifjol), 739 tunga lastbilar (+32 procent)...

ANNONS ▼

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar