Nu lanseras Fair Transport – för hållbarare transporter

Nu lanseras Fair Transport – för hållbarare transporter

Sveriges Åkeriföretag lanserar nu nya Fair Transport för att göra Sverige världsledande i arbetet för hållbara transporter. Åkerinäringen är utsatt för hård priskonkurrens, men billiga transporter är sällan goda affärer, eftersom miljö, trafiksäkerhet och förarnas arbetsvillkor blir eftersatta när prisnivån sjunker. Med Fair Transport ska åkeribranschen ersätta priskonkurrens med kvalitetskonkurrens.

Fair Transport ska vara en trygghet för transportköpare i valet av transportör samt ett verktyg som förenklar redovisningen i hållbarhetsrapporterna.

Allt högre krav på leverantörerna

– Idag ställer företag och organisationer allt högre krav på sina leverantörer. I takt med ökad internethandel och komplexare logistiklösningar blir transporterna ännu viktigare för hållbarhetsarbetet”, säger Rickard Gegö, vd på Sveriges Åkeriföretag.

Initiativ från transportbranschen

Inom åkerinäringen arbetar många redan systematiskt med hållbara lösningar. Genom Fair Transport samlar Sveriges Åkeriföretag transportbranschen där syftet är att markera hur prioriterad frågan om hållbara transporter är för alla parter i transportkedjan.

– De flesta vet hur de ska handla ekologiskt och kravmärkt i mataffären, men alltför få tänker på transporterna. Fair Transport driver på arbetet för ansvarsfulla vägtransporter, vilket är bra för transportörerna, transportköparna, konsumenterna och hela samhället ”, fortsätter Rickard Gegö, vd på Sveriges Åkeriföretag.

150 000 anställda

Åkeriföretagen i Sverige har ungefär 150 000 anställda, vilket är ett stort socialt ansvar. Säkerhet, hållbarhet och miljö inkluderar områden som arbetsvillkor, omsorg om människors fysiska och psykiska hälsa, trafiksäkerhet och användning av fossila bränslen.

Transportbranschen ökar med 40 procent

Med Sveriges tuffa miljömål ska åkerinäringen under de kommande åren bli helt fri från fossila drivmedel samtidigt som vägtrafiken förväntas öka. Att välja Fair Transport blir en självklar del av företagens policys som du som konsument kan bidra till.

Läs också

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
2019 ett rekordår för Scania

2019 ett rekordår för Scania

På marknaden för tunga lastbilar över 16 ton blev Scania Sverige marknadsledande med 44,2 procent av nyregistreringarna.

ANNONS ▼
Fler artiklar