Har du koll på ljusmärkningarna?

Har du koll på ljusmärkningarna?

ECE? IP, RoHs och EMC? Vi vet att det inte är lätt att hålla koll på märkningarna på dagens fordonsbelysning. Än mindre på vad de betyder. Vi har låtit Abkati förklara de vanligaste märkningarna.

 

E-märkning

All godkänd fordonsbelysning har sedan 2005 en märkning med en ring eller fyrkant med ett E inuti följt av en siffra. Denna märkning betyder att belysningen blivit godkänd inom EU där siffran indikerar vilket land artikeln har godkänts i, den säger däremot ingenting om vad lampan är godkänd som.

ECE-märkning

På ECE-märkningen kan man utläsa vad lampan är godkänd att användas som. Märkningen ECE R23 indikerar t.ex. att lampan är ett godkänt backljus. ECE-reglementet är ett system som säkerställer att reglerna för belysning är de samma inom hela EU.

Här är några av de vanligaste ECE-märkningar:

ECE R6 – Blinkers, fram, bak och på sidorna

ECE R7 – Positionsljus, bakljus, bromsljus

ECE R23– Backljus

ECE R65– Varningsljus

ECE R77– Parkeringsljus fram och bak

ECE R87– Varselljus

ECE R91– Sidomarkeringsljus

ECE R112– Extraljus

EMC – elektromagnetisk kompabilitet

LED-belysning som monteras på fordon kan generera störningar som påverkar fordonets elektriska utrustning på ett negativt sätt. En EMC-märkning visar dels på att belysningen är testad och begränsad i hur mycket elektromagnetisk strålning den sänder ut, dels att den är skyddad mot elektromagnetiska strålning som kommer utifrån. Det finns olika typer av EMC-märkningar.

ECE R10 – Om belysningen är märkt EMC – ECE R10 så uppfylls lagkravet för elektromagnetisk kompabilitet enligt EU:s standard.

CISPR25 – Ett annat sätt att mäta fordonsbelysningens elektromagnetiska kompabilitet är enligt CISPR25-standarden där kraven är något högre. Belysning som mäts enligt denna standard kan klassificeras från 1 till 5, där klass 5 påvisar att produkten uppfyller de högst ställda kraven. Klass 2 motsvarar ECE R10 och lever därmed upp till de lagstadgade kraven.

IP-klass

IP-klassning är en internationell märkning som anger hur motståndskraftig produkten är mot inträngande partiklar så som till exempel damm och vatten. Den första siffran betecknar partikelskydd (damm) och den andra vattenskydd.

IP5x – Dammskyddad

IP6x – Dammtät

IPx5 – Spolsäker

IPx6 – Spoltät

IPx6K -Skyddad mot högtryckstvättning

IPx7  – Vattentålig, nedsänkt i 1 m djupt vatten i 30 min

IPx8 – Tryckvattentät, nedsänkt i vatten upp till 3 m

IPx9K – Skyddad mot högtryckstvättning 80°

RoHS

En RoHS-märkning garanterar att användandet av farliga ämnen, så som tungmetaller och flamskyddsmedel i lampan inte får överskrida en viss mängd.

Klass 2

Klass 2 är en funktion på stark frammarsch som innebär att det finns både dag- och nattläge på belysningen. Det innebär att ljusstyrkan kan sänkas vid mörker för att inte störa omgivningen.

ADR

ADR är ett regelverk för transport av farligt gods på väg som gäller för länderna i Europa. Farligt gods betraktas som ämnen och föremål som vid felaktig hantering under transport utgör en risk för människor, djur och/eller omgivande miljö. En ADR-märkning på belysningen innebär att den får monteras på fordon som fraktar farligt gods.

 

Källa: Abkati

Läs också

Abkati satsar för framtiden

Abkati satsar för framtiden

Abkati satsar stort inför framtiden. Ett led i denna satsning är byggnation av nya kontorslokaler och lager.

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar