Produktnyheter

Ny skördare med grön motor

Skogsmaskintillverkaren Komatsu Forest byter namn på sina maskiner, men den röda färgen är kvar. Komatsu 911.5 är en ny skördare med det nya varumärket Komatsu. Komatsu 911.5 har en helt ny motor med optimerad förbränning, lägre utsläpp och väsentligt lägre bränsleförbrukning, upp till 16 procent, jämfört med dagens motorer Stage3/Tier3. Givetvis varierar bränsleförbrukningen beroende på omständigheter och kan inte garanteras för alla förutsättningar.

Den nya motorn i Komatsu 911.5 klarar de hårdare avgasreningskrav för dieselmotorer över 130 KW som nu har införts i Europa och Nordamerika. Den nya motorn garanterar dessutom effektivare förbränning och bättre bränsleekonomi, samtidigt som den har minst lika bra respons och prestanda som tidigare motorer.

För att klara miljökraven har ett nytt motorkoncept tagit fram, som getts benämningen E3-power, där dessa tre E står för Environmental, Economical och Efficient. Tre grundförutsättningar för att nå slutmålet, en motor som både är bra för miljön och maskinägaren. Motorn i Komatsu 911.5 har en avgasrening som kallas SCR, Selective Catalytic Reduction, en teknik som kommer att användas på övriga marknader i takt med miljökraven. SCR-tekniken är väl beprövad inom lastbilsindustrin där flera stora tillverkare redan använder tekniken. SCR-tekniken innebär i korthet att man minskar kväveutsläppen genom att installera en katalysator efter motorn i avgassystemet samt att man i avgassystemet tillsätter en vätska. Med SCR-tekniken blir förbränningen effektivare och antalet partiklar färre, därför krävs inget avancerat partikelfilter.

Med den effektivare förbränningen ökar dock halten kväveoxid och för att nå de extremt låga halter kväveoxid som tillåts tillsätts en ureabaserad vätska, DEF (Diesel Exhaust Fluid) som är ett helt giftfritt ämne, innan avgaserna når katalysatorn. Fördelarna med denna lösning är många jämfört med andra avgasreningsmetoder. Förutom lägre bränsleförbrukning blir det totalt sett lägre driftskostnad, renare motorolja och inga krav på ökad kylning eller dyra serviceåtgärder.

En annan nyhet med Komatsu 911.5 är att förarnas arbetsmiljö blivit ännu bättre. Hyttmiljön bidrar starkt till ökad produktivitet genom bra sikt, luft och ergonomi. Hytten på 911.5 är extremt rymlig. Ett stort luftintag och ett extra förfilter till luftkonditioneringen gör luften i hytten riktigt bra. ECC är givetvis standard på Komatsu 911.5. Med den nya motorn blir maskinen dessutom ännu tystare då katalysatorn hjälper till med ljuddämpningen.

Komatsu 911.5 har också en ny kraftigare och starkare bakaxel med integrerade fästen för stabiliseringscylindrarna samt integrerade bromsledningar. Mjuktätande ORFS-tätningar sitter på hela maskinen och är dels bra ur ett miljöperspektiv då läckage minimeras och dels ur ett produktionsperspektiv då driftsäkerheten påverkas positivt. För att ytterligare förbättra möjligheten till en bra service och enkelt underhåll av maskinen har slangdragningen i maskinens midja modifierats. För att öka maskinens prestanda och funktionalitet ännu mer är Komatsu 911.5 utrustad med nya MaxiXplorer 2.1.

www.komatsuforest.se