Produktnyheter

Muskeg terrängmaskin från Owren

GO-TRACT kallas Owren AS stora arbetsmaskiner för terrängtransport som finns i sex storlekar där den klassiska Muskeg är den minsta. De andra fem är GO-TRACT 1200, 1600, 2000, 3000 och den största, GO-TRACT 4500. Med en lastkapacitet från 4,5 ton till 21 ton och med möjligheter till ett brett spektrum av tillbehör i form av kranar, dumperflak, lastväxlare, personlyftar, vinschar mm är GO-TRACT ett flexibelt fordon för terrängtransporter. Allt som kan monteras på en lastbil kan även monteras på en GO-TRACT. Framkomligheten i terräng är unik med anledning av maskinernas låga marktryck och dess flexibla bandställ, som gör att en stor del av banden har kontakt med marken även i svår terräng.