Produktnyheter

Smådelstvätten Torrent 400

Torrent 400 löser problemen med de traditionella smådelstvättssystemen. Den är 5 gånger snabbare än automatisk eller manuell tvätt och fokuserar energin dit användaren vill. Automatiska maskiner gör inte det.
Genom perfekt kombination av tryck, temperatur och kemi kostar det
mycket mindre än automatiska maskiner och minskar avgifterna för farligt avfall. Den minskar avsevärt arbetskostnaderna genom att rengörningen går snabbare. Tvätten eliminerar användningen av organiska lösningsmedel och deras miljöpåverkan och reducerar användningen av icke förnybara resurser.
Torrent 400 reducerar drastiskt genereringen av farligt avfall och hjälper er att nå ISO 14001 målet.