Produktnyheter

Verktyg för reparation av nya dieselmotorer

Common Rail används numera av alla tillverkare i merparten av dieselmotorer. Denna nya teknik möjliggör högtrycksinsprutning av dieselbränsle direkt in i cylindern, kopplat till en Common Rail som länkar alla inspru-tare till bränslepumpen.
Common Rail-tekniken har utvecklats långtgående eftersom den erbjuder en rad fördelar:
-En minskning av bränsleförbrukningen på cirka 15 %
-Minskade avgaser och därmed även minskad atmosfärisk förorening
-Tystare motorer
Därför har diagnostik och underhåll av Common Rail-system blivit en viktig uppgift inom fordonsunderhåll.
För att underlätta reparationsarbetet finns det specialister som erbjuder standard pump- eller insprutare som bytes till verkstäderna. Men för att kunna utföra dessa åtgärder så smidigt som möjligt behöver yrkesfolket lämpliga verktyg.
Därför erbjuder Facom nu en serie med verktyg för de vanligaste åtgärderna på Common Rail-motorer som kombinerar diagnos, service och utbyte av den skadade komponenten.
Med rätt verktygsuppsättningar kan alla reparatörer enkelt diagnostisera och reparera problem på denna typ av motor.
Insprutardiagnostik säkerställer att man byter ut rätt insprutare
Universalt: Facoms universalsystem fungerar för 98 % av Common Rail-motorer med 1-8 cylindrar i såväl lätta som tunga fordon. Det inkluderar alla adaptrar så att man kan åtgärda alla insprutare från Bosch, Sie-mens och Delphi.
Enkelt att använda: Det räcker att jämföra insprutarens returvolym med motorns varvtal.
Säkert: Systemet begränsar även riskerna för bränslebackflöde. Referens: DCR.ITPB
Snabb extrahering av kärvande insprutare
Hastighet: Dessa verktyg från Facom möjliggör snabb extrahering av kärvande insprutare och snabb borttag-ning av cylinderhuvudet.
Komplett: Tack vare dessa kompletta verktygsuppsättningar har man all nödvändig utrustning för extrahering omedelbart tillhands: borttagningsverktyg + hylsor och adaptrar
Det finns fyra uppsättningar: En uppsättning som är specifik för större PSA-bilar, en för Renaults större passa-gerarbilar, en för Mercedes större passagerarbilar samt en för alla övriga lätta fordon.
Minskar risken för brott: Tack vare dubbla greppadaptrar kan man enkelt ta bort ömtåliga insprutare utan att riskera att de går sönder. Referens: DCR.IP – DCR.IPPSA – DCR.IPREN – DCR.IPMB
Snabb extrahering av insprutarpackningar
Snabbt och säkert: Denna kraftfulla tröghetsadapter från Facom möjliggör snabb borttagning av kärvande insprutarpackningar och man slipper ta bort cylinderhuvudet och skada dess packningsyta.
Fattningen på dess greppände möjliggör extrahering av alla Common Rail-insprutarpackningar. Referens: DCR.SRPB
Eliminerar risken för läckor och kärvande insprutare
Tack vare denna verktygslåda från Facom kan man undvika problem med kärvande insprutare och läckor. Det är en oumbärlig verktygsuppsättning för korrekt rengöring av insprutarhylsor. Satsen inkluderar en serie avbitare som gör det möjligt att avlägsna alla sotbildningar från insprutarhylsor. Varje avbitare motsvarar en specifik monteringstyp: Delphi, Bosch eller Siemens. De är specialutformade för att inte skada cylinderhu-vudet. Referens: DCR.ICPB
Eliminerar risken för brott och kärvande förvärmningskontakter
Med Facoms avbitare kan man avlägsna sotbildningar från förvärmningskontakternas hylsor och därmed und-vika läckor, brott och risk för kärvning. Denna universalavbitare kan rengöra 10 mm förvärmningskontakter.
Referens: DCR.HC10PB
Extrahering av förvärmningskontakter för Renault DCI-fordon
Uppsättningen är specifik för Renault DCI 1.5 – 1.9 – 2.2 och 2.5 l och möjliggör snabb och smidig extrahering av förvärmningskontakter. Eftersom man slipper ta bort cylinderblock och motor sparar man tid. Referens: DCR.HR-REN