Kortnyheter

Grön asfalt med NCC

NCC har hittills producerat asfalt­ i Kulla utanför Umeå, men nu stängs verket­ till förmån för ett nytt vid Brännland. Det har 30 procent högre produktionskapacitet än asfaltsverket i Kulla och inte minst kan det tillverka miljöanpassad asfalt.
– Vår ambition är att det nya verket producerar 100 procent NCC Green Asphalt tills 2013. Nu har vi en inkörningsperiod, men eftersom flera av de verk som redan tillverkar NCC:s gröna asfalt ligger i norra Sverige så sprider sig kunskapen om vår miljövänligare metod, säger Robert Lindgren, avdelningschef för NCC Roads i Norrland.