Kortnyheter

Emot förvärv av asfaltrörelse

Den finländska konkurrensmyndigheten motsätter sig NCC:s förvärv av Destias asfaltrörelse. Myndigheten begär att marknadsdomstolen ska förbjuda den planerade företagssammanslagningen.
Det var i mars 2011 som NCC tecknade avtal om förvärv av asfalt- och beläggningsverksamheterna i finländska bolaget Destia, som till 100 procent ägs av den finländska staten. Uppgörelsen har varit föremål för prövning av den finländska konkurrensmyndigheten (FCA), som nu meddelat att den motsätter sig affären.
FCA har begärt att den finländska marknadsdomstolen ska förbjuda förvärvet. Marknadsdomstolen ska nu ta ställning till affären och besked ska lämnas inom tre månader huruvida förvärvet godkänns eller inte.
– Det negativa beskedet var oväntat för oss. Vi ska nu sätta oss in i materialet tillsammans med övriga parter i affären innan vi vet vad nästa steg blir för oss, säger Göran Landgren, affärsområdeschef NCC Roads i en kommentar.
NCC har tidigare kommunicerat angående avtal om förvärv av beläggnings- och asfaltverksamheterna i Destia den 24 mars 2011.