ANNONS

Kranarm_frilagd_rött_kryss_v4Då det förekommer oklarheter med vad som gäller vid användning av kranarmar tillsammans med grävmaskiner och hur grävmaskinerna ska vara klassade, har engcon beslutat att tillsvidare stoppa försäljningen av kranarmar till grävmaskiner.

För att få använda denna typ av redskap till en grävmaskin ska maskinen i sig vara klassad för hantering av lyft. Det har visat sig svårt att från engcons sida få tillgång till maskindata för belastningstabeller samt ha kontroll på vilka maskiner som kranarmen används tillsammans med.

Engcon för nu en dialog med SMP samt Arbetsmiljöverket för att få riktlinjer i frågan.