ANNONS

Cat Grade Control Depth and Slope är en Cat Connect Grade-teknik som nu är standard på hydraulgrävmaskiner av typen Cat 323E L (N) som säljs i Europa med 2,9 meters sticka och bom med standardräckvidd.

Detta 2D-system är integrerat i maskinens standardmonitor och visar positionering i realtid med information om grävning och fyllning som hjälper föraren att arbeta effektivt och exakt med samma djup och lutning utan att man behöver gissa. Det gör att det går snabbare att avsluta arbeten med färre överfarter, ökade bränslebesparingar och minimala utgifter för utsättning och kontroll. Produktivitetsökningar på upp till 35 procent och dokumenterade bränslebesparingar på upp till 6 procent har uppnåtts med systemet.

www.cat.com