Bilia stöttar konceptet Motorbranschcollege

Bilia stöttar konceptet Motorbranschcollege

En av Europas största bilkedjor – Bilia – har valt att stötta Motorbranschcollege. Att företag vill engagera sig i Motorbranschcollege är centralt för att stärka utbildningskvaliteten på gymnasieskolornas fordonstekniska utbildningar och öka intresset för utbildningen.

Motorbranschen har ett stort behov av personal och behöver anställa 6 400 personer mellan 2018 och 2020. Syftet med konceptet Motorbranschcollege är att genom ett strukturerat samarbete mellan skola, företag och bransch höja utbildningskvaliteten på fordonstekniska utbildningar i syfte att öka intresset för fordonstekniska yrken. Bilias engagemang i Motorbranschcollege kommer att ytterligare stärka Motorbranschcollege-konceptet.

Viktigt säkra kompetensförsörjningen

Att säkra kompetensförsörjningen är oerhört viktigt för vår bransch och gymnasieskolan är en central del i detta arbete. Vi behöver få en attraktiv utbildning som elever vill söka sig till så att vi kan få kompetent arbetskraft för framtiden och att stötta Motorbranschcollege är ett naturligt steg i detta arbete, säger Per Avander, vd och koncernchef, Bilia AB.

Endast 60 procent av personalbehovet tillfredsställs av det offentliga utbildningssystemet och är en anledning till att konceptet med Motorbranschcollege tillskapades. Motorbranschcollege är en garant för kvalitet på utbildningen.

Kräver engagemang från företagen

Branschen vet att de elever som tar examen från en motorbranschcertifierad skola har haft bästa förutsättningar att få de kunskaper som efterfrågas i branschen. Men det kräver också engagemang från företagen och därför är det mycket glädjande att en stor aktör som Bilia vill stötta konceptet med Motorbranschcollege. Företagen driver fram teknikutvecklingen och det är deras engagemang som stärker kvaliteten på utbildningen och gör utbildningen relevant för såväl elever som för branschen, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning, Transportföretagen.

Samverkan en grundbult

Samverkan mellan arbetsliv och skola är grundbulten för Motorbranschcollege. Det är i den nära samverkan på ort och ställe som kvalitet och utveckling i de fordonstekniska utbildningarna tar form. Med tydligt stöd från Bilia ökar nu samverkanskraften runt om i landet, säger Lina Skoglund, Arbetslivsenheten IF Metall.

Fakta:

Motorbranschcollege är ett kvalitetsledningssystem med sex kriterier för fordonstekniska gymnasieskolor. Kriterierna ska säkerställa utbildningarnas kvalitet gentemot elever, lärare och företag. Kriterierna omfattar: en säkrad kompetensförsörjning, en stärkt samverkan mellan skolan och branschen, kvalitetssäkring och nöjda elever på de fordonstekniska programmen, en god kompetensutveckling av yrkeslärarna, ändamålsenliga maskiner, utrustning och lokaler och ett kvalitetssäkrat arbetsplatsförlagt lärande.

Företagen stödjer satsningen på Motorbranschcollege genom att aktivt:
erbjuda MBC-skolor relevant teknik för utbildningen;
erbjuda relevant kompetensutveckling till lärare i MBC-skolor;
uppmana andra företag i branschen att engagera sig i skolornas utvecklingsresa mot en certifiering som Motorbranschcollege

Företag som sedan tidigare undertecknat avsiktsförklaring med Motorbranschcollege är Volvo Lastvagnar Sverige, Scania Sverige, Lantmännen Maskin, Swecon Anläggningsmaskiner och Toyota Sweden AB.
Motorbranschcollege är ett samarbete mellan Motorbranschens Arbetsgivareförbund (MAF) och IF Metall.

Läs också

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar