Artiklar

2019 ett rekordår för Scania

Foto: Scania.

2019 var ett rekordår för Scania Sverige AB. På tunga lastbilar över 16 ton är Scania marknadsledande med 44,2 procent och försäljningen av Scaniabussar mer än fördubblades under året.

Aldrig någonsin har det registrerats lika många tunga fordon i Sverige som under 2019. Marknaden för lastbilar på över 16 ton i Sverige ökade med 7,2 procent under 2019 (jämfört med 2018), och nådde totalt 6 652 registrerade fordon. Scania Sverige blev marknadsledare med 44,2 procent av nyregistreringarna.

Vunnit flera jämförelsetester

Enligt David Källsäter, vd för Scania Sverige, har man lyckats bättre med att övertyga kunderna om Scanias höga kvalitet.

– Vi inledde lanseringen med Scanias nya generation 2016, därefter har det rullat ut en mängd nya fordon, hytter, motorer och tjänster. Det är alltid en utmaning att berätta om nyheter och få genomslag för dessa, säger han.

Varför har Scania lyckats så bra?

– Bränsleförbrukningen och driftskostnader är en oerhört viktig parameter för vilken lastbil som kunderna väljer. Här kan jag konstatera att Scania vunnit de flesta jämförelsetester som gjorts de senaste åren. Sedan är förstås det breda servicenätverket väldigt viktigt, säger han.

Övertygande demokörningar

En anledning till rekordåret är att Scania lyckats nå fler åkerier som vanligtvis kör andra märken.

– Vi har arbetat aktivt med demofordon som åkerierna har kunnat testa i sina egna verksamheter, och på så sätt övertygat många om fördelarna med den nya generationen Scania, säger Niklas Engholm, försäljningsdirektör för lastbilar på Scania Sverige.

Brett motorutbud även för förnybara drivmedel

Övergången till mer hållbara transporter fortsätter. Under 2019 bestod cirka 30 procent av Scania Sveriges lastbilsförsäljning av fordon för förnybara drivmedel. Då är inte drivmedlet HVO inräknat, som numera kan användas för alla fordon med dieselmotorer.

– Med marknadens bredaste motorutbud även för förnybara drivmedel har vi hjälpt åkerier att finna lösningar som passar deras förutsättningar och behov. Våra kunders kunder ställer tuffa miljökrav, och vill ha lösningar som fungerar här och nu, säger han.

Ökad medvetenhet om klimatfrågor

Denna trend beror dels på en ökad medvetenhet om klimatfrågor, inte minst hos dagligvaruhandeln, samtidigt som kraven på miljözoner i städerna blir tydligare.

– Viljan att sänka koldioxidutsläpp ökar på bred front, städerna växer och inte minst urbaniseringen stärker efterfrågan på tysta och miljöanpassade leveranser, säger Niklas Engholm.

På servicesidan sker en effektivisering med uppkopplade fordon, vilket innebär att serviceanläggningarna fjärravläser hur fordonen mår och kallar in dem när det behövs, varken mer eller mindre.

-Det gör att vi kan förhindra onödiga stopp på vägarna, bli mer proaktiva, samtidigt som vi kan planera servicetillfällena på ett bättre och mer effektivt sätt, säger han.

Fler nyheter på väg

Niklas Engholm ser framemot ett spännande 2020.

-Vi har ett bra helhetserbjudande för kunderna, med prisbelönta fordon samt bra service och med tjänster som underlättar vardagen. Det kommer även flera nyheter i år. Och när man tittar på orderingången i slutet av 2019, ser jag ännu ingen nedgång, säger Niklas Engholm.

Rekordförsäljning av bussar

Antalet registrerade Scaniabussar 2019 uppgick till 146 stycken vilket gav en marknadsandel på cirka 14 procent. Orderingången 2019 landade på en rekordhög nivå med 485 Scaniabussar sålda, vilket ger ett bra utgångsläge inför 2020.

-Det mest fantastiska är att alla bussar vi sålde 2019 går på förnybart drivmedel, där ungefär hälften är biogasbussar, vilket såklart bidrar till att skapa mer hållbara transporter i Sverige. Vi har också introducerat de första modellerna i Scanias nya bussgeneration, vilka är fullt elektriska stadsbussar, säger Henrik Eng, försäljningsdirektör för bussar på Scania Sverige.

Under 2019 levererades också 157 Scaniamotorer, industri, marin och genset, där en av de större mottagarna var svenska försvaret.

Fakta Scania registreringar
Totalmarknad 2019: 6652 (en ökning med 7,2% jämfört med 6205 för 2018)
Antal Scania: 2937 (en ökning med 18,4% jämfört med 2481 för 2018)
Marknadsandel Scania 2019: 44,2% (40,0% för 2018)