Nyhet

Avskräckande bränslestöldlarm

Foto: Scania.

Alltför ofta möts lastbilsförare av ett saboterat tanklock och tom tank när de återvänder till sin lastbil. Scania introducerar nu ett bränslestöldlarm med en sensor som känner av bränslenivån. Larmet finns till en början för enkeltankar och snart för de vanligare dubbeltankarna.

– Det är illa nog att bli bestulen på kostsamt bränsle, men än värre är om åkaren inte kan utföra dagens leveranser som planerat och kanske drabbas av straffavgifter, säger Eric Ljunggren, produktchef på Scania.

Övervakar tanknivån

Om bränslenivån i tanken faller kraftigt aktiveras larmet och ger ifrån sig en högfrekvent ljudsignal – samma som det vanliga stöldlarmet. När bränslelarmet har aktiverats övervakar det tanknivån i upp till 65 timmar, förutsatt att lastbilens huvudströmbrytare är tillslagen. Kunden meddelas via e-post och SMS, och i Scanias fleet management-portal om kunden har tecknat kontrollpaketet.

Avskräckande effekt

Varje år är det stora summor i bränsle som går upp i rök, dessutom gör tjuvarna hål i bränsletankarna. Skador som innebär reparation och som gör lastbilen obrukbar.

Den avskräckande effekten kan vara den största fördelen med Scanias bränslelarm. En etikett på tanken varnar om att bränslet är skyddat och avskräcker tjuven från att ens försöka. Ett påbörjat stöldförsök kan annars leda till en tidskrävande och dyr reparation av ett vandaliserat tanklock.

– Om fordonet blir manipulerat går larmmeddelande ut till förare och ägare, så att man kan undvika åtminstone några av konsekvenserna av en bränslestöld, säger Eric Ljunggren.