Nyhet

Scania lägger första ordern på grönt stål – viktigt steg mot fossilfri leverantörskedja

Ett viktigt avtal mellan företagen innebär att H2 Green Steel kommer att leverera grönt stål till Scanias lastbilstillverkning.

Denna första order av hållbart producerat stål är ett stort steg mot att fasa ut fossilt från Scanias leverantörskedja och minska företagets klimatavtryck från produktionen. Tillverkningen i H2 Green Steels nya fabrik i Boden startar 2025, första leverans sker sedan 2027.

Avtalet är en viktig del i Scanias ambitiösa, industriledande strategi för att eliminera koldioxidutsläpp från de mest använda materialen i produktionen. Målet är att fasa ut fossilt från leverantörskedjan till år 2030. Det innebär 100 procent grönt stål, gröna batterier, grönt aluminium och grönt gjutjärn*.

En annan viktig aspekt är Scanias roll som partner i First Movers Coalition, där företag åtar sig att använda sin köpkraft för att skala upp teknologier som är avgörande för klimatomställningen.

I First Movers Coalition har Scania åtagit sig att köpa in betydande mängder grönt stål. Detta nya avtal hjälper Scania uppfylla det åtagandet. Cirka fyra ton stål används för att tillverka en lastbil, så det finns stor potential för minskad klimatpåverkan genom att gå över till grönt stål.

– Med den här första ordern från vår strategiska partner H2 Green Steel fortsätter vi minska klimatpåverkan från vår leverantörskedja, säger Anders Williamsson ansvarig för Forskning & Utveckling och Inköp på Scania.

– Scania har varit ett stort stöd för oss från dag ett. Inte bara genom att synliggöra potentialen för grönt stål, utan också som en tidig investerare. Deras stöd och partnerskap i att skapa vårt erbjudande har bidragit stort till våra go-to-market-strategier. Scania är en pionjär inom hållbarhet och var först i sin bransch med att sätta vetenskapligt baserade klimatmål i linje med Paris-avtalet. Nu gör alla våra framåtlutande off-take kunder samma sak, säger Mark Bula, Kommersiell chef för Boden Steel på H2 Green Steel.

* Strategin och målen för att fasa ut fossilt i leverantörskedjan omfattar till en början Scanias produktion i Europa, men kommer successivt att utökas till produktionen i Kina och Latinamerika.

Källa: Scania