Kortnyheter

Scania sänker produktionstakten

Från och med november kommer Scania att sänka produktionstakten vid anläggningarna i Europa. Bakgrunden är en inbromsning i efterfrågan på ett flertal marknader. Anpassningen kommer att hanteras inom ramen för de flexibilitetsavtal som finns mellan företaget och de fackliga organisationerna.
De statsfinansiella problemen i Europa och USA har nu börjat påverka den ekonomiska aktiviteten och lett till tveksamhet hos kunderna.
− Det handlar om en inbromsning i Europa, men också en lägre takt i orderingången från Mellanöstern, säger Martin Lundstedt, ansvarig för Scanias försäljning och marknadsföring.

De första nio månaderna har produktionstakten legat på en hög och stabil nivå, men från och med november kommer Scania att sänka produktionstakten på grund av den vikande efterfrågan. Jämfört med utgången av årets tredje kvartal innebär det att produktionstakten för fordon på global nivå reduceras med tio till 15 procent.
− Vi kommer att dra ned produktionsnivån och anpassa  våra kostnader genom att använda den flexibilitet som finns. Justeringen av produktionsnivån hanteras inom ramen för de flexibilitetsavtal som finns mellan företaget och de fackliga organisationerna vid de olika produktionsanläggningarna, säger Anders Nielsen, chef för Scanias produktion och logistik.

− Latinamerika har efterfrågan planat ut på en hög nivå, vilket innebär att vi har ett fortsatt högt kapacitetsutnyttjande vid produktionsanläggningarna i Brasilien och Argentina, säger Anders Nielsen.

Sedan drygt ett år tillbaka arbetar Scania med korta och stabila leveranstider, cirka åtta veckor inom Europa, för att så tidigt som möjligt få in rätt signaler till produktionssystemet vid förändringar i orderingången. Därigenom minimeras lageruppbyggnaden och orderboken kan begränsas.
Scania har länge arbetat med att på flera sätt öka flexibiliteten i produktionen. Nyligen skrevs ett nytt flexibilitetsavtal med de fackliga organisationerna i Sverige som ytterligare ökar möjligheten att möta svängningar i efterfrågan.