Lanserar det första produktutbudet av el-lastbilar

Lanserar det första produktutbudet av el-lastbilar

Nu lanserar Scania sitt utbud av elektrifierade lastbilar, en milstolpe i ambitionen att leda övergången till ett hållbart transportsystem. Inledningsvis är inriktningen för Scanias plug-in hybrid och helelektriska lastbilar främst närtrafik i städer, som butiksdistribution.

Mot bakgrund av Scanias långa erfarenhet av premiumlastbilar för diesel och förnybara bränslen, är lanseringen ett stort steg i företagets utveckling. Under kommande år ska Scania fortsätta att utveckla utbudet av elfordon för alla områden, inklusive för fjärrtrafik och anläggningsdrift.

– Det är med betydande stolthet vi tillkännager starten på Scanias långsiktiga engagemang inom elektrifiering, säger Scanias VD Henrik Henriksson. Under de närmaste åren kommer vi årligen att lansera elektrifierade produkter och vi omorganiserar för närvarande vår produktion i enlighet med målet. Av särskilt vikt är att vi inom några få år också kommer lansera el-lastbilar för fjärrtrafik, anpassade för snabbladdning under förarnas lagstadgade 45-minutersvila.

Att elektrifiera den tunga lastbilsflottan är avgörande för att nå Parisavtalets mål att begränsa den globala uppvärmningen till under 2°C. Elfordon kommer därför att bli allt mer attraktiva för kunder som vill vara i framkant. Scania kommer i detta inledande skede att utveckla och driftsätta hybrid- och helelektriska lastbilar i samarbete med dessa framåtriktade kunder.

Elektrisk och plug-in hybrid

Scanias helt elektriska lastbil – som erbjuds med L- och P-seriehytter – är utrustad med ett 165–300 kWh batteripack för elmotorn på 230 kW, vilket motsvarar cirka 310 hk. Kunder kan välja antingen fem eller nio batterier där den senare ger en räckvidd av upp till 250 km på en enda laddning.

Scanias plug-in hybridlastbil, som också erbjuds med L- och P-seriehytter, ger möjlighet att köra långa sträckor med förbränningsmotorn och sedan vid behov växla till eldrift i upp till 60 km. Med förnybara bränslen kan åkerierna därmed väsentligt minska sina CO2-utsläpp.

Båda dessa tekniker bygger på Scanias modulsystem med komponenter som är provade och testade på hela Scanias lastbilsutbud, välkända för dess hållbarhet och pålitlighet.

– Även om elfordon i vissa avseenden utgör en ny teknik har vi vidtagit alla tänkbara åtgärder för att försäkra oss om att vi tillämpar samma syn på tillförlitlighet, säger Anders Lampinen, Director, New Technologies. Scania står för premiumkvalitet och naturligtvis utmärker det även våra el-lastbilar.

Första steget

Utöver frakt- och kyltransporter kan el-lastbilarna med fördel användas med påbyggnader som växelflak, tippflak, cementblandare och för sophämtning liksom för brand- och räddningstjänst.

– Vi är övertygande om att framåtriktade kunder kommer att vara mycket intresserade av gå i spetsen för elektrifiering genom att redan nu ta de första stegen för att framtidssäkra sina flottor, säger Anders Lampinen. För åkerier med stora flottor är detta ett tillfälle att skaffa erfarenhet inom området. Samtidigt vet vi att stora transportköpare vill minska sina klimatavtryck.

Läs också

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar